Knud Romer har skre­vet en for­nø­je­lig, men uved­kom­men­de og fortrav­let bog

Knud Romers nye roman er en inder­lig, ener­gisk og des­o­ri­en­te­ret lil­le udgi­vel­se. Romer skri­ver og for­tæl­ler godt. Pigen i vio­li­nen lader sin læser suse ube­svæ­ret igen­nem den lige­frem­me og kro­no­lo­gisk udfol­de­de histo­rie om en ambi­tiøs og soci­alt usik­ker, lil­le, viol­in­spil­len­de piges udvik­ling til en debu­te­ren­de, selv­be­vidst musi­ker og ung, smuk kvinde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her