Kong Ødipus er uskyldig

Denne uges Fri Kri­tik giv­er en anbe­fal­ing af Glen Bechs intenst ser­iøse og ved­k­om­mende tekst om den man­glende klasse­be­v­id­s­thed i Dan­mark samt en reflek­sion over skyld og uskyld og den filosofiske debat om fri vil­je i rela­tion til Sofok­les’ tragedie Kong Ødi­pus. Det afs­luttes med to one-lin­ers om hen­holdsvis fik­tio­nens særlige egen­sk­aber og nat­u­ral­is­tisk erotisme. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.