Kra­nie-sup­pe­skå­le og brand i beg­ge ender

Det er tid til inde­sy­s­ler. Til at byg­ge fla­ske­ski­be og koge kød af som­me­rens fund af road­kill til det nye offe­ral­ter. Nu får den gam­le læder­bo­dy­sto­ck­ing de læn­ge ven­te­de nit­te­for­stærk­nin­ger, og konen står i værk­ste­det og roder med sine ring­brynjer og en gam­mel drøm om at byg­ge en stiksav om til et sexle­ge­tøj. Så hvor­for ikke også sys­le lidt i køk­ke­net med noget mad, der giver et næren­de skud var­me til både sjæl og hjer­ne? Efter­års­køk­ke­net skal sæt­tes i værk og det med stor kon­du­i­te og manér! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.