Kra­nie-sup­pe­skå­le og brand i beg­ge ender

Det er tid til inde­sy­s­ler. Til at byg­ge fla­ske­ski­be og koge kød af som­me­rens fund af road­kill til det nye offe­ral­ter. Nu får den gam­le læder­bo­dy­sto­ck­ing de læn­ge ven­te­de nit­te­for­stærk­nin­ger, og konen står i værk­ste­det og roder med sine ring­brynjer og en gam­mel drøm om at byg­ge en stiksav om til et sexle­ge­tøj. Så hvor­for ikke også sys­le lidt i køk­ke­net med noget mad, der giver et næren­de skud var­me til både sjæl og hjer­ne? Efter­års­køk­ke­net skal sæt­tes i værk og det med stor kon­du­i­te og manér! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her