Kund­ska­bens træ og grill

”Ej alt­så, hvor her duf­ter skønt af grill!” Min venin­des glæ­de over et klas­sisk som­me­rar­ran­ge­ment er ikke til at tage fejl af.  Ret beset vil jeg beskri­ve duf­ten som en lugt. Lug­ten af lam­pe­o­lie, der ledsa­get af en sort røg bræn­der hen over bun­ken af kul i vært­spar­rets kob­ber­bryl­lups­ga­ve – kuglegrillen … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her