Kund­ska­bens træ og grill

”Ej alt­så, hvor her duf­ter skønt af grill!” Min venin­des glæ­de over et klas­sisk som­me­rar­ran­ge­ment er ikke til at tage fejl af.  Ret beset vil jeg beskri­ve duf­ten som en lugt. Lug­ten af lam­pe­o­lie, der ledsa­get af en sort røg bræn­der hen over bun­ken af kul i vært­spar­rets kob­ber­bryl­lups­ga­ve – kuglegrillen … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.