Labi­le alliancer

Vel­kom­men til den­ne uges Fri Ban­dit, som er tred­je udga­ve fra min hånd. Nu, hvor vi ken­der hin­an­den lidt bed­re, tør jeg godt lan­ce­re et kryd­de­ri til den orga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet, der er omdrej­nings­punk­tet i Fri Ban­dit. Kryd­de­ri­et hed­der skæg og blå bril­ler. Det hæn­der nem­lig, at poli­ti og efter­ret­ning­s­tje­ne­ster hver­ver agen­ter i den kri­mi­nel­le under­ver­den og sen­der dem på hem­me­li­ge mis­sio­ner, hvor­ved der opstår en slags del­mæng­de mel­lem de ellers uma­ge universer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her