“Lad dem hade, når blot de er bange”

Nok engang vil jeg for­tæl­le dig lidt om den sene­ste udvik­ling i under­ver­de­nen, og hvad snak­ken går på hos de lys­sky ele­men­ter. Og så har jeg læst socio­lo­gen Hakan Kal­kans nye bog Veje til respekt – som jeg sam­men­hol­der med min viden om ban­der­ne på Nør­re­bro i København. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.