LGBT-for­e­nin­gen Dansk Regn­bu­e­råd er stif­tet af med­ar­bej­der i Dansk Fol­ke­par­ti: “Det har intet med Dansk Fol­ke­par­ti at gøre”

Dansk Folkeparti fjerner nu den omdiskuterede bandereklame med partiets logo, som under Danmarks første tre kampe ved VM i kvindehåndbold har været placeret bag det ene mål. Efter et telefonmøde fredag aften mellem Pia Kjærsgaard, Søren Espersen og Kristian Thulesen Dahl blev det besluttet, at bandereklamen skal males over. - Vi har besluttet at fjerne logoet, for vi har ikke ønsket at skabe problemer i forhold til håndboldlandsholdets kampe ved VM. Pigerne skal bruge deres tid på at spille håndbold, så nu håber vi, at sagen er slut, siger pressechef for Dansk Folkeparti, Søren Espersen.

I star­ten af juni så en ny for­e­ning ved navn Dansk Regn­bu­e­råd dagens lys. Regn­bu­e­rå­det er en LGBT-for­e­ning, der vil være et alter­na­tiv til for­e­nin­gen LGBT+ Dan­mark, som iføl­ge Dansk Regn­bu­e­råd er ble­vet “alt for woke.” En uge efter Dansk Regn­bu­e­råd hav­de tur­ne­ret rundt i medi­er­ne, lan­ce­re­de Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, en kampag­ne mod woke-ide­o­lo­gi­en. En kampag­ne, der til for­veks­ling lig­ner det, Dansk Regn­bu­e­råd slår sig op på. Og for­bin­del­sen til Dansk Fol­ke­par­ti fin­des også helt kon­kret i, at Dansk Regn­bu­e­råd iføl­ge CVR-regi­stret er stif­tet af en med­ar­bej­der i Dansk Fol­ke­par­tis sekre­ta­ri­at, der også er for­mand for Dansk Fol­ke­par­tis lokal­for­e­ning i København. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.