Lider­lig­he­den og den marok­kan­ske mak­rel er over os

Simon er kom­met til Marok­ko for at fiske mak­rel og nyde den i sel­skab med ver­dens stør­ste berber … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.