Lir i trus­ser­ne og en kna­sen­de tør trekant

Jeg vil i den­ne omgang af Fri Tid til­la­de mig at for­tæl­le om en lasag­ne, der blev opfun­det på Born­holm en som­mer for knap 20 år siden. Den er en kær­lig­hed­ser­klæ­ring til en mara­ton af elen­di­ge kri­mi­se­ri­er nydt inden­dørs på trods af et frem­ra­gen­de øster­søisk som­mer­vejr. Frem­gangs­må­den tager tid, men resul­ta­tet er en af mine natio­nal­ret­ter: Lasag­ne a la Tejn (3770). Den er også ble­vet døbt Nordlandsagnet … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.