Lir i trus­ser­ne og en kna­sen­de tør trekant

Jeg vil i den­ne omgang af Fri Tid til­la­de mig at for­tæl­le om en lasag­ne, der blev opfun­det på Born­holm en som­mer for knap 20 år siden. Den er en kær­lig­hed­ser­klæ­ring til en mara­ton af elen­di­ge kri­mi­se­ri­er nydt inden­dørs på trods af et frem­ra­gen­de øster­søisk som­mer­vejr. Frem­gangs­må­den tager tid, men resul­ta­tet er en af mine natio­nal­ret­ter: Lasag­ne a la Tejn (3770). Den er også ble­vet døbt Nordlandsagnet … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her