Lit­ter­a­turens mørke kraft

Fri Kri­tik starter det nye år med at fremhæve lit­ter­a­turens uop­byggelige og under­gravende kræfter i en anmeldelse af den amerikanske forsker Jonathan Gottschalks nye fortæl­lete­o­retiske bog, The Sto­ry Para­dox. Brevet giv­er desu­den et ind­b­lik i nogle af 2022’s bemærkelsesværdi­ge lit­terære begiven­hed­er og afs­luttes opbyggeligt med Tol­sto­js idé om kun­st som infektion. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.