Lit­te­ra­tu­rens mør­ke kraft

Fri Kri­tik star­ter det nye år med at frem­hæ­ve lit­te­ra­tu­rens uop­byg­ge­li­ge og under­gra­ven­de kræf­ter i en anmel­del­se af den ame­ri­kan­ske for­sker Jonat­han Gotts­chal­ks nye for­tæl­lete­o­re­ti­ske bog, The Story Para­dox. Bre­vet giver des­u­den et ind­blik i nog­le af 2022’s bemær­kel­ses­vær­di­ge lit­teræ­re begi­ven­he­der og afslut­tes opbyg­ge­ligt med Tol­sto­js idé om kunst som infektion. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.