Lit­te­ra­tu­rens mør­ke kraft

Fri Kri­tik star­ter det nye år med at frem­hæ­ve lit­te­ra­tu­rens uop­byg­ge­li­ge og under­gra­ven­de kræf­ter i en anmel­del­se af den ame­ri­kan­ske for­sker Jonat­han Gotts­chal­ks nye for­tæl­lete­o­re­ti­ske bog, The Story Para­dox. Bre­vet giver des­u­den et ind­blik i nog­le af 2022’s bemær­kel­ses­vær­di­ge lit­teræ­re begi­ven­he­der og afslut­tes opbyg­ge­ligt med Tol­sto­js idé om kunst som infektion. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her