Livet er sta­dig let­test med Avi­a­tors på øjnene

“Living is easy with eyes clo­sed,” sang John Len­non i 1967, og selv­om han så afgjort hav­de fat i noget dér, kan intet trin på livets let­heds­ska­la måle sig med udsy­net bag de tone­de, gul­dran­de­de ruder i Ray Ban-bril­len Avi­a­tor – pilot-sol­bril­len, som Tom Cru­i­se udø­de­lig­gjor­de i Top Gun fra 1986, og som selv­føl­ge­lig er hen­tet ind fra 80’ernes tro­fæstue til en tur mere i mane­gen. Top Gun: Mave­ri­ck hed­der toe­ren, og den er nu kørt i stil­ling som leje­film for de sofa­se­e­re, der end ikke orke­de at rej­se sig og tage buk­ser på for at se årets stør­ste film i bif­fen. Jeg fæl­der dom med en skål chips i skø­det og run­der des­u­den DR-lan­de­pla­gen Gift ved før­ste blik samt en fil­ma­ti­se­ret dansk kri­mi­nal­ro­man, der nok skul­le være ble­vet på bogreolen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.