Madame Nielsen sang kærlighedssange for ukrainske og russiske militssoldater for at standse deres macho-kamp

I køl­van­det på Maid­an-rev­o­lu­tio­nen i 2014 tog den danske for­fat­ter og per­for­mancekun­st­ner Madame Nielsen til Ukraine klædt som en engel, hun kaldte “Miss World”. I en sam­tale om kri­gens machokul­tur og kun­stens rolle i kon­flik­ter, spol­er Madame Nielsen nu tiden tilbage til den­gang, hvor hun rejste rundt i Ukraine i fla­grende hvid kjole. I inter­viewet reflek­ter­er Nielsen over, hvor­dan oplevelserne præsen­ter­er et per­spek­tiv på kri­gen og over den måde, vi forhold­er os til den i Danmark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.