Mads Brüg­gers nasa­le kara­te-skrig fyl­der mit univers

Sæso­nen skif­ter nu, og med den var­me sen­som­mer, vi har haft, er der vir­ke­lig gode mulig­he­der for at fin­de de rig­tig gode spi­sesvam­pe.  Er du ny ud i det gode svam­pe­trips tje­ne­ste, så kan du på net­tet fin­de en mas­se sinds­sygt gode råd og kyn­dig vej­led­ning. Der fin­des apps, hvor du ved brug af dit kame­ra kan få den digi­ta­le ver­dens­hjer­ne til at for­tæl­le dig, om du er på ret­te vej eller på vej lukt ned i et hel­ve­de af tusin­de far­ver, mave­s­mer­te og i sid­ste ende en skri­gen­de gud­sjam­mer­lig død. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her