Mads Brüg­gers nasa­le kara­te-skrig fyl­der mit univers

Sæso­nen skif­ter nu, og med den var­me sen­som­mer, vi har haft, er der vir­ke­lig gode mulig­he­der for at fin­de de rig­tig gode spi­sesvam­pe.  Er du ny ud i det gode svam­pe­trips tje­ne­ste, så kan du på net­tet fin­de en mas­se sinds­sygt gode råd og kyn­dig vej­led­ning. Der fin­des apps, hvor du ved brug af dit kame­ra kan få den digi­ta­le ver­dens­hjer­ne til at for­tæl­le dig, om du er på ret­te vej eller på vej lukt ned i et hel­ve­de af tusin­de far­ver, mave­s­mer­te og i sid­ste ende en skri­gen­de gud­sjam­mer­lig død. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.