Man­ge jiha­di­ster tager hår­de stof­fer – de er ikke så hel­li­ge endda

I den­ne uges Fri Jihad tager jeg fat på et emne, som er yderst rele­vant, men som ikke desto min­dre har fået begræn­set opmærk­som­hed i medi­er­ne og forsk­nin­gen: For­bin­del­sen mel­lem narko­ti­ka-mar­ke­det, stof­brug og jiha­di­stisk terror. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.