Man­ge jiha­di­ster tager hår­de stof­fer – de er ikke så hel­li­ge endda

I den­ne uges Fri Jihad tager jeg fat på et emne, som er yderst rele­vant, men som ikke desto min­dre har fået begræn­set opmærk­som­hed i medi­er­ne og forsk­nin­gen: For­bin­del­sen mel­lem narko­ti­ka-mar­ke­det, stof­brug og jiha­di­stisk terror. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her