Marat­honsvind­ler gem­te sig i vete­ran­mil­jø i Fredericia

Den dan­ske Yous­sef Kha­ters bed­ra­ge­ri stræk­ker sig på tværs af Atlan­ter­ha­vet fra Hvi­d­ov­re til Chi­le, men marat­honsvind­le­ren befandt sig i marts i Fre­de­ri­cia, hvor han gem­te sig blandt krigs­ve­te­ra­ner. Fri­heds­bre­vet har talt med en ræk­ke af krigs­ve­te­ra­ner­ne i det mil­jø, hvor svind­le­ren har gemt sig. Et trygt mil­jø for vete­ra­ner med ar på sjæ­len, krigstrau­mer og i nog­le til­fæl­de PTSD. Vete­ra­ner, som her møder Yous­sef Kha­ter, der går under nav­net August Eriksen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her