Marat­honsvind­ler gem­te sig i vete­ran­mil­jø i Fredericia

Den dan­ske Yous­sef Kha­ters bed­ra­ge­ri stræk­ker sig på tværs af Atlan­ter­ha­vet fra Hvi­d­ov­re til Chi­le, men marat­honsvind­le­ren befandt sig i marts i Fre­de­ri­cia, hvor han gem­te sig blandt krigs­ve­te­ra­ner. Fri­heds­bre­vet har talt med en ræk­ke af krigs­ve­te­ra­ner­ne i det mil­jø, hvor svind­le­ren har gemt sig. Et trygt mil­jø for vete­ra­ner med ar på sjæ­len, krigstrau­mer og i nog­le til­fæl­de PTSD. Vete­ra­ner, som her møder Yous­sef Kha­ter, der går under nav­net August Eriksen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.