Marchen og Mar­tins mad­klub: Jyl­lands-Postens chefredak­tør i mad­klub med stab­schefen i Statsministeriet

Chefredak­tør på Jyl­lands-Posten Marchen Neel Gjert­sen er en del af en mad­klub, der går under navnet Gourmet­sel­sk­a­bet. Her mødes hun og klubbens øvrige medlem­mer to gange om året på en restau­rant. Når Fri­heds­brevet inter­esser­er sig for Gourmet­sel­sk­a­bet, er det, for­di man blandt medlem­merne også find­er stab­schef i Statsmin­is­teri­et Mar­tin Juste­sen, som Marchen Neel Gjert­sen fortæller, at hun har kendt siden han var 14 år gam­mel. Et andet promi­nent medlem er den forhen­værende Ven­stre-poli­tik­er og tidligere skat­tem­i­nis­ter Karsten Lau­ritzen, der nu slår sine fold­er som branchedi­rek­tør i Dan­sk Industri. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.