May­on­naise og krænkede menneskerettigheder

”Og Her­ren talte da til pro­feterne: I denne sovs skal I finde den sande lykke. I vil få de rette svar, og I vil derefter som sam­let men­neske­hed glædes over netop denne sovs.” Efter disse ord fors­tummede de tunge sky­er, solen brød igen­nem, og på den golde bjergtop rejste de knælende pro­feter sig og så i det klare lys en lille krukke på jor­den med det, de først troede, var en salve. Ved krukkens fod lå en sten­tavle, hvor­på føl­gende tekst var ind­prentet: ”Det 11. bud, smørelsen er gørelsen.” 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.