May­on­nai­se og kræn­ke­de menneskerettigheder

”Og Her­ren tal­te da til pro­fe­ter­ne: I den­ne sovs skal I fin­de den san­de lyk­ke. I vil få de ret­te svar, og I vil der­ef­ter som sam­let men­ne­ske­hed glæ­des over net­op den­ne sovs.” Efter dis­se ord for­stum­me­de de tun­ge sky­er, solen brød igen­nem, og på den gol­de bjerg­top rej­ste de knæ­len­de pro­fe­ter sig og så i det kla­re lys en lil­le kruk­ke på jor­den med det, de først tro­e­de, var en sal­ve. Ved kruk­kens fod lå en sten­tav­le, hvor­på føl­gen­de tekst var ind­pren­tet: ”Det 11. bud, smø­rel­sen er gørelsen.” 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.