May­on­nai­se og kræn­ke­de menneskerettigheder

”Og Her­ren tal­te da til pro­fe­ter­ne: I den­ne sovs skal I fin­de den san­de lyk­ke. I vil få de ret­te svar, og I vil der­ef­ter som sam­let men­ne­ske­hed glæ­des over net­op den­ne sovs.” Efter dis­se ord for­stum­me­de de tun­ge sky­er, solen brød igen­nem, og på den gol­de bjerg­top rej­ste de knæ­len­de pro­fe­ter sig og så i det kla­re lys en lil­le kruk­ke på jor­den med det, de først tro­e­de, var en sal­ve. Ved kruk­kens fod lå en sten­tav­le, hvor­på føl­gen­de tekst var ind­pren­tet: ”Det 11. bud, smø­rel­sen er gørelsen.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her