Med skæg og knap så blå briller

Infor­man­ter, med­del­e­re, agen­ter, stik­ke­re. Kært barn har som bekendt man­ge nav­ne, men uan­set hvad man væl­ger at kal­de dem, er tale­lyst­ne kri­mi­nel­le uund­vær­li­ge for poli­tiets arbej­de. De kan hjæl­pe med alt fra at give et ind­blik i, hvad der fore­går i under­ver­de­nen, til at adva­re om fore­stå­en­de kon­flik­ter og attentater. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her