Medie-top­chef vil have afskaf­fet medi­e­støt­ten – men vil mal­ke den til det sidste

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør for JP/Politikens Hus Stig Ørskov mener, at medi­e­støt­ten er usund for demo­kra­ti­et og vil have den afskaf­fet. Sådan skrev han i janu­ar i en kro­nik i Ber­ling­s­ke. Det for­hin­drer dog ikke hans eget medi­e­hus i at hive mere end 65 mil­li­o­ner kro­ner i medi­e­støt­te hjem hvert år. Sene­st er medi­e­ma­sto­don­ten util­freds med, at den nye sats­ning JP Lokal ikke fik del i pengepuljen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her