Medie-top­chef vil have afskaf­fet medi­e­støt­ten – men vil mal­ke den til det sidste

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør for JP/Politikens Hus Stig Ørskov mener, at medi­e­støt­ten er usund for demo­kra­ti­et og vil have den afskaf­fet. Sådan skrev han i janu­ar i en kro­nik i Ber­ling­s­ke. Det for­hin­drer dog ikke hans eget medi­e­hus i at hive mere end 65 mil­li­o­ner kro­ner i medi­e­støt­te hjem hvert år. Sene­st er medi­e­ma­sto­don­ten util­freds med, at den nye sats­ning JP Lokal ikke fik del i pengepuljen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.