Mel­lem solskin og regn

Vi kom­mer ikke udenom den tid­li­ge­re ban­de­le­der fra Blå­gårds Plads, Abdes­sama­de Bena­ra­be, også kendt som “Lil­le A”, der i Køben­havns Byret fre­dag til­stod sin rol­le som bag­mand i en hash- og narko­liga. Han kan nu se frem mod et læn­ge­re ophold bag tremmer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her