Metoo i Bandeland

Det er som om, at metoo-fæno­me­net måske er nået til den kri­mi­nel­le under­ver­den. I hvert fald var det i den­ne uge, at det kom frem, at en højt­stå­en­de Satu­da­rah-rock­er i sid­ste uge er ble­vet vare­tægts­fængs­let for voldtægt. Men ikke nok med det: Den tid­li­ge­re bok­ser Patri­ck Niel­sen, der nyder sit oti­um i den sam­me rock­er­klub, fik sam­me uge et år bag trem­mer, for­di han har gen­nemtæ­sket mode­ren til sine to børn. Svi­ger­mors drøm, hva’? Det giver mig selv­føl­ge­lig anled­ning til at skri­ve lidt om et emne, der læn­ge har lig­get mig på sin­de: Kvin­de­sy­net i rock­er- og bandemiljøet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her