Mini­stre deler Pios artik­ler ofte­re end andre mediers

Top­pen af Soci­al­de­mo­kra­ti­et er vil­de med Net­a­vi­sen Pio. Rege­rings­par­tiets mini­stre og fol­ke­tings­med­lem­mer retwe­e­ter i hvert fald Net­a­vi­sen Pios artik­ler langt ofte­re end andre medi­ers. Det viser en ana­ly­se Fri­heds­bre­vet har lavet af samt­li­ge twe­ets fra par­tiets med­lem­mer af Folketinget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her