Mod­ernistisk klas­sik­er som årets julegave

Denne uges Fri Kri­tik giv­er først og fremmest en varm jule­gavean­be­fal­ing af en nylig forko­rtet og yder­st tilgæn­gelig ver­sion af et af mod­ernis­mens mest fremtræ­dende og notorisk ufærdig­gjorte værk­er. Desu­den er der nyhed­er om fem­i­nis­tiske efter­føl­gere til andre lit­terære klas­sikere. Og så fort­sættes decem­bers short­list af årets bed­ste bøger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.