Mor­det i Stjerneskibet

Det var en til­sy­ne­la­den­de nøje plan­lagt affæ­re, da to med­lem­mer af Loy­al To Fami­lia (LTF) i august sid­ste år trop­pe­de op i Pus­her Stre­et, dræb­te en 30-årig mand fra Hells Angels (HA) og sår­e­de fire uden­for­stå­en­de. I hvert fald iføl­ge det ankla­ge­skrift mod fem LTF’ere, som medi­er­ne net­op har fået mulig­hed for at læse med i. Doku­men­tet giver et detal­je­ret ind­blik i, hvor­dan ban­de­fol­ke­ne iføl­ge poli­tiets efter­forsk­ning opererer 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her