Mun­ke og non­ner var for­ti­dens Avengers

Der gem­mer sig næp­pe man­ge over­vej­el­ser bag vores brug af kryd­de­ri­er. De har jo altid været der, og kryd­deri­blan­din­ger vin­der frem på dan­sker­nes emhæt­te­hyl­der og i cust­om skuf­fer desig­net til kryd­derig­las: pizza­kryd­de­ri, pasta­kryd­de­ri, kyl­lin­ge­kryd­de­ri og mexi­cansk kryd­de­ri. I super­mar­ke­det bed jeg for­le­den dag mær­ke i, at de stør­ste poser og glas med kryd­de­ri­er er fær­dig­blan­de­de pro­duk­ter, der hed­der noget med ”-kryd­de­ri”. Det præ­sen­te­res alt­så, som om der er tale om et enkelt­stå­en­de, nyt kryd­de­ri. Jeg undres. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her