Når kunst­fil­men bli­ver kras – og Bat­man slår Spider-Man

I mit før­ste udspil som Fri­heds­bre­vets nye film­kri­ti­ker møver jeg mig ind imel­lem hold­nin­ger­ne til den kom­pro­mis­lø­se ita­li­en­ske kunst­film Grot­ten og run­der des­u­den to strea­m­ing-aktu­el­le super­hel­te­film, der trods comic book-fæl­lesnæv­ne­ren er hin­an­dens tota­le mod­sæt­nin­ger. Slut­te­ligt føl­ger også et par tan­ker om den dag­ligt mute­ren­de rets­sag mel­lem John­ny Depp og Amber Heard samt TV 2’s dags­or­den­sæt­ten­de – og på ét punkt helt ekstremt vel­lyk­ke­de – doku­men­tar om Herlufsholm. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.