Når kunstfilmen bliver kras – og Batman slår Spider-Man

I mit første udspil som Fri­heds­brevets nye filmkri­tik­er møver jeg mig ind imellem hold­ningerne til den kom­pro­mis­løse ital­ienske kun­st­film Grot­ten og run­der desu­den to stream­ing-aktuelle super­hel­te­film, der trods com­ic book-fællesnævneren er hinan­dens totale mod­sæt­ninger. Slut­teligt føl­ger også et par tanker om den dagligt muterende retssag mellem John­ny Depp og Amber Heard samt TV 2’s dag­sor­den­sæt­tende – og på ét punkt helt ekstremt vel­lykkede – doku­men­tar om Herlufsholm. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.