Når kunst­fil­men bli­ver kras – og Bat­man slår Spider-Man

I mit før­ste udspil som Fri­heds­bre­vets nye film­kri­ti­ker møver jeg mig ind imel­lem hold­nin­ger­ne til den kom­pro­mis­lø­se ita­li­en­ske kunst­film Grot­ten og run­der des­u­den to strea­m­ing-aktu­el­le super­hel­te­film, der trods comic book-fæl­lesnæv­ne­ren er hin­an­dens tota­le mod­sæt­nin­ger. Slut­te­ligt føl­ger også et par tan­ker om den dag­ligt mute­ren­de rets­sag mel­lem John­ny Depp og Amber Heard samt TV 2’s dags­or­den­sæt­ten­de – og på ét punkt helt ekstremt vel­lyk­ke­de – doku­men­tar om Herlufsholm. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her