Når nok er nok

Det er ble­vet sagt og for­søgt før, men nu skul­le det være gan­ske vist. Pus­her Stre­et skal fjer­nes fra land­kor­tet. Det står klart, efter fle­re myn­dig­he­der og Fon­den Frista­den Chri­sti­a­nia i man­dags holdt møde om den for­rå­e­de til­stand i den ver­dens­be­røm­te has­h­ga­de. Men hvor­for er der enig­hed om at gri­be ind net­op nu? Og hvor­for skul­le det i øvrigt kun­ne gen­nem­fø­res net­op nu? For det er jo langt fra før­ste gang, at man for­sø­ger at luk­ke ned for det ille­ga­le has­hsu­per­mar­ked, der i årti­er har eksi­ste­ret midt i København. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her