Når rock­er­guld fly­ver fra reden

En hånd­fuld vaske­æg­te rock­er­guld ryger i næste uge under ham­me­ren hos auk­tions­hu­set Bruun-Ras­mus­sen. To rin­ge, et hals­smyk­ke samt et bæl­tespæn­de med Hells Angels’ nav­ne­træk og det ver­den­skend­te bevin­ge­de kra­nie er blandt de rega­li­er, du kan byde på, inden auk­tio­nen luk­ker på ons­dag. Smyk­ker­ne er iføl­ge B.T. kon­fi­ske­ret fra et med­lem i for­bin­del­se med en hash-sag for fle­re år siden. Man­den blev fri­kendt, men myn­dig­he­der­ne beholdt gul­det – angi­ve­ligt på grund af en gæld til det offent­li­ge. Men hvor­dan er det nu lige med den slags skat­te pry­det med motor­cy­kel­klub­bens insig­ni­er – kan enhver erhver­ve bijou­te­ri­et, føje det til sam­lin­gen der­hjem­me og bære det efter for­godt­be­fin­den­de? Eller er det poten­ti­elt problematisk? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her