Når terrorister imiterer hinanden, er der tale om en fundamental social mekanisme

I denne uges Fri Jihad ser jeg nærmere på selve ter­rorhan­dlin­gen, og hvor­dan den kan imiteres af andre ter­ror­is­ter. Jeg fik idéen til at under­søge dette fænomen fra Net­flix-doku­men­tarse­rien 800 meter, som han­dler om 2017-angrebene i Spanien. Deru­dover er spørgsmålet om imi­ta­tion rel­e­vant i forbindelse med en af de retssager, som lige nu kør­er mod jihadis­ter i Vesten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.