Ny chef på Radio LOUD: Alder­s­må­l­grup­per er sådan lidt irrelevant

Radio LOUDs nye chef for pro­gram­ud­vik­ling, Anders Chri­sti­an­sen, til­slut­ter sig kri­tik­ken af det gam­le Radio LOUD, og kur­sen er sat mod en ung­doms­ra­dio uden mål­grup­pe, hvor man kan få “hak­ket nog­le kon­struk­ti­ve nyhe­der af”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.