Ny chef på Radio LOUD: Alder­s­må­l­grup­per er sådan lidt irrelevant

Radio LOUDs nye chef for pro­gram­ud­vik­ling, Anders Chri­sti­an­sen, til­slut­ter sig kri­tik­ken af det gam­le Radio LOUD, og kur­sen er sat mod en ung­doms­ra­dio uden mål­grup­pe, hvor man kan få “hak­ket nog­le kon­struk­ti­ve nyhe­der af”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her