Ny chef på Radio LOUD: Alder­smål­grup­per er sådan lidt irrelevant

Radio LOUDs nye chef for pro­gra­mud­vikling, Anders Chris­tiansen, tilslut­ter sig kri­tikken af det gam­le Radio LOUD, og kursen er sat mod en ung­dom­sra­dio uden mål­gruppe, hvor man kan få “hakket nogle kon­struk­tive nyhed­er af”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.