Nye Bor­ger­li­ges bedst klæd­te 2021

Fri­heds­bre­vet var i wee­ken­den til Nye Bor­ger­li­ges års­mø­de i DGI-huset i Vej­le, men i flyg­ti­ge øje­blik­ke ople­ve­des det poli­ti­ske møde i høje­re grad som en eks­klu­siv sam­men­komst til modeu­gen i Køben­havn.  Fri­heds­bre­vet har sam­let fire stil­mæs­si­ge høj­de­punk­ter fra wee­ken­den i Vejle. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her