Nye Borgerliges bedst klædte 2021

Fri­heds­brevet var i week­enden til Nye Borg­erliges årsmøde i DGI-huset i Vejle, men i fly­gtige øje­b­likke oplevedes det poli­tiske møde i højere grad som en eksklu­siv sam­menkomst til modeu­gen i Køben­havn.  Fri­heds­brevet har sam­let fire stilmæs­sige højdepunk­ter fra week­enden i Vejle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.