Nye Bor­ger­li­ges bedst klæd­te 2021

Fri­heds­bre­vet var i wee­ken­den til Nye Bor­ger­li­ges års­mø­de i DGI-huset i Vej­le, men i flyg­ti­ge øje­blik­ke ople­ve­des det poli­ti­ske møde i høje­re grad som en eks­klu­siv sam­men­komst til modeu­gen i Køben­havn.  Fri­heds­bre­vet har sam­let fire stil­mæs­si­ge høj­de­punk­ter fra wee­ken­den i Vejle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.