Omstridt tea­ter­di­rek­tør færdig som chefredak­tør for stat­støt­tet ungdomsmedie

Tidligere tea­ter­di­rek­tør Lasse Bo Hand­berg er ikke læn­gere chefredak­tør på ung­domsme­di­et Kiosk, som han gik i luften med i jan­u­ar 2021. Det sker, ifølge direk­tør Morten Ander­sen, efter afs­løringerne om, at ind­still­in­gen af Hand­berg som medlem af Pro­jek­t­støt­teud­val­get for Scenekun­st trækkes tilbage på bag­grund af hen­ven­delser fra branchen om krænk­ende adfærd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.