Onkel Jøn­ke fortæller

Jeg vil ger­ne i den­ne uges nyheds­brev for­tæl­le lidt om, hvad der er sket i under­ver­de­nen siden sidst. Bare så du, lige­som jeg, er helt up to date på, hvad der rører sig. En af de ting, jeg vil behand­le, er det skud­drab, der ske­te i går på Nør­re­bro i Køben­havn og den sku­depi­so­de, som i dag har fun­det sted i Rød­ov­re, da det på man­ge måder er et for­var­sel på det, jeg bebu­de­de i mit nyheds­brev i sid­ste uge. Vil du ger­ne have dit aktu­a­li­tets­fix hur­tigt, så fin­der du det sidst i bre­vet, men jeg anbe­fa­ler dig at star­te fra en ende af, da jeg har strik­ket en god menu sam­men til dig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her