OVERBLIK: Ret­ten vars­ler afgø­rel­se i sag om for­bud mod Sara Omar-doku­men­tar efter vinterferien

Ret­ten for­ven­ter at kom­me med en afgø­rel­se efter uge 7 i sagen om ned­læg­gel­se af foged­for­bud mod den ufær­di­ge doku­men­tar om Sara Omar, der i de sene­ste uger har været omdrej­nings­punkt for spek­taku­læ­re rets­mø­der på Fre­de­riks­berg. Fri­heds­bre­vet har destil­le­ret fogedsa­gen, der tager det dan­ske kul­tur­liv med storm. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.