OVERBLIK: Ret­ten vars­ler afgø­rel­se i sag om for­bud mod Sara Omar-doku­men­tar efter vinterferien

Ret­ten for­ven­ter at kom­me med en afgø­rel­se efter uge 7 i sagen om ned­læg­gel­se af foged­for­bud mod den ufær­di­ge doku­men­tar om Sara Omar, der i de sene­ste uger har været omdrej­nings­punkt for spek­taku­læ­re rets­mø­der på Fre­de­riks­berg. Fri­heds­bre­vet har destil­le­ret fogedsa­gen, der tager det dan­ske kul­tur­liv med storm. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her