P1-værts ufattelige inkompetence

Det er en frus­tr­erende, men inter­es­sant sam­tale, der udspiller sig mellem P1-værten Nan­na Mogensen og den romanak­tuelle Knud Romer i den sen­este udsendelse af Skøn­lit­ter­atur på P1. Mogensen møder op til inter­viewet med en forudind­taget modvil­je, næsten fjendt­lighed og en for en jour­nal­ist forun­derlig man­gel på nys­ger­righed. Man for­ven­ter, at denne ind­still­ing vil blokere totalt for enhver pro­duk­tiv udvek­sling, men mærke­ligt nok åbn­er den netop Romer og lad­er ham vil­ligt og ret rørende blotte sig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.