P1-værts ufat­te­li­ge inkompetence

Det er en fru­stre­ren­de, men inter­es­sant sam­ta­le, der udspil­ler sig mel­lem P1-vær­ten Nan­na Mogen­sen og den romanak­tu­el­le Knud Romer i den sene­ste udsen­del­se af Skøn­lit­te­ra­tur på P1. Mogen­sen møder op til inter­viewet med en for­u­dind­ta­get mod­vil­je, næsten fjendt­lig­hed og en for en jour­na­list forun­der­lig man­gel på nys­ger­rig­hed. Man for­ven­ter, at den­ne indstil­ling vil blo­ke­re totalt for enhver pro­duk­tiv udveks­ling, men mær­ke­ligt nok åbner den net­op Romer og lader ham vil­ligt og ret røren­de blot­te sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her