P4’s lyt­te­re får hver­ken ”weed” eller kendt narko­ba­ron ser­ve­ret i radio­en, når giga­hit­tet ”Stor mand” bli­ver spillet

Det sene­ste hal­ve år har san­gen “Stor mand” med san­ger­ne Tobi­as Rahim og Andreas Odb­jerg kon­se­kvent lig­get i top­pen af hit­lis­ter­ne. Men dan­sker­ne får på radio­sta­tio­ner­ne P4, Nova og Radio100 ser­ve­ret en noget mere fami­lie­ven­lig ver­sion af san­gen. Her er alle linjer om at ryge weed, alt­så can­na­bis, taget ud af san­gen, lige­som den kend­te narko­ba­ron Pablo Esco­bar hel­ler ikke læn­ge­re frem­går af teksten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.