P4’s lyt­te­re får hver­ken ”weed” eller kendt narko­ba­ron ser­ve­ret i radio­en, når giga­hit­tet ”Stor mand” bli­ver spillet

Det sene­ste hal­ve år har san­gen “Stor mand” med san­ger­ne Tobi­as Rahim og Andreas Odb­jerg kon­se­kvent lig­get i top­pen af hit­lis­ter­ne. Men dan­sker­ne får på radio­sta­tio­ner­ne P4, Nova og Radio100 ser­ve­ret en noget mere fami­lie­ven­lig ver­sion af san­gen. Her er alle linjer om at ryge weed, alt­så can­na­bis, taget ud af san­gen, lige­som den kend­te narko­ba­ron Pablo Esco­bar hel­ler ikke læn­ge­re frem­går af teksten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her