På febe­rens befaling

Til sep­tem­ber udkom­mer nye dig­te af den ene­stå­en­de Bjørn Ras­mus­sen. Her er et uddrag af sam­lin­gen, ‘For­gabt’, trans­skri­be­ret fra for­fat­te­rens oplæs­ning i juli på Sil­ke­borg Højsko­les eksi­stens­som­mer­kur­sus. Det er ensom­me dig­te fra områ­det omkring Bra­brand­sø­en. De er på én gang metal­li­ske og orga­ni­ske, vita­le og sygelige … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her