På febe­rens befaling

Til sep­tem­ber udkom­mer nye dig­te af den ene­stå­en­de Bjørn Ras­mus­sen. Her er et uddrag af sam­lin­gen, ‘For­gabt’, trans­skri­be­ret fra for­fat­te­rens oplæs­ning i juli på Sil­ke­borg Højsko­les eksi­stens­som­mer­kur­sus. Det er ensom­me dig­te fra områ­det omkring Bra­brand­sø­en. De er på én gang metal­li­ske og orga­ni­ske, vita­le og sygelige … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.