På trods af advarsler smed Køben­havns Kom­mune mil­lion­er i kuld­se­jlet kli­mafes­ti­val: “Det ser mega uheldigt ud,” lyder det nu

Den køben­havnske kli­ma- og musik­fes­ti­val Tomor­row gik i sid­ste uge konkurs efter kun at have fun­det sted en enkelt gang i 2021. Fes­ti­valen har ad to omgange fået tildelt i alt otte mil­lion­er kro­ner fra Køben­havns Kom­mune, hvilket lig­ger i den meget høje ende for en nys­tartet fes­ti­val, der end­nu ikke har bevist sit værd. Især den første tildel­ing på fem mil­lion­er kro­ner til Tomor­row i slut­nin­gen af 2020 er bemærkelsesværdig, for­di poli­tik­erne på Køben­havns Råd­hus fak­tisk var advaret om, at det ikke var en god idé at uddele støtte til Tomor­row. Advarslen kom fra det såkaldte even­tråd fra Won­der­ful Copen­hagen, der består af fag­folk med indgående kend­skab til branchen, og som er hyret af Køben­havns Kom­mune til at råd­give om, hvorvidt større events lever op til de kri­terier, der er for at få støtte. Alligev­el val­gte poli­tik­erne at uddele støtte til Tomorrow. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.