Panik før lukketid?

En ram­po­ne­ret have­grill, et kas­se­ret bil­hjul og for­skel­li­ge effek­ter i kate­go­ri­en småt brænd­bart lig­ger efter­ladt for­an et hus, hvor vin­du­er og døre er blæn­det med kryds­fi­ner­pla­der, og skil­te med navn og logo pil­let ned. Sådan har det de sene­ste dage taget sig ud for­an fle­re af rock­er­klub­ben Ban­di­dos MC’s klubhuse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her