Papir­sa­ger, plads­man­gel og et dob­belt U‑turn

I den­ne otten­de udga­ve af Fri Ban­dit fra min hånd skal det ind­led­nings­vist hand­le om en eks-HA’er med bopæl i Spa­ni­en, som i den for­gang­ne uge fik, ja, otte års fængsel for sin rol­le i en omfat­ten­de narko­liga. Der­u­d­over run­der jeg en sag om kniv­stik i ban­de­mil­jø­et på Nør­re­bro, hvor fire blot 16-åri­ge dren­ge er sig­tet. Til sidst gen­be­sø­ger jeg histo­ri­en om “Tom­dogg”, præ­si­den­ten for den nye Mon­g­rel Mob-afde­ling i Vej­le. Jeg lover, at det ikke bli­ver kedeligt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her