Poli­ti­ker­nes vel­vil­je kan lig­ge på røv­hul­let af en myre

Madens Fol­ke­mø­de 2021. Enge­stof­te Gods Lol­land. Hvis man godt kan lide mad – det kan de fle­ste vel egent­lig – så er Madens Fol­ke­mø­de et rime­ligt ok sted at duk­ke op. Som ordet ”fol­ke­mø­de” anty­der, er det en anled­ning til at sam­le såvel sto­re som små inden for føde­va­re. Her er debat­ter, fored­rag, oplæg, wor­ks­hops og ikke mindst en mulig­hed for at møde og sæt­te ansigt på man­ge af de folk, der til hver­dag synes, de gør en for­skel for os som forbrugere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her