Poli­ti­ker­nes vel­vil­je kan lig­ge på røv­hul­let af en myre

Madens Fol­ke­mø­de 2021. Enge­stof­te Gods Lol­land. Hvis man godt kan lide mad – det kan de fle­ste vel egent­lig – så er Madens Fol­ke­mø­de et rime­ligt ok sted at duk­ke op. Som ordet ”fol­ke­mø­de” anty­der, er det en anled­ning til at sam­le såvel sto­re som små inden for føde­va­re. Her er debat­ter, fored­rag, oplæg, wor­ks­hops og ikke mindst en mulig­hed for at møde og sæt­te ansigt på man­ge af de folk, der til hver­dag synes, de gør en for­skel for os som forbrugere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.