Poul Pava efter hærværk: “Bjørn Nør­gaards mund er fyldt mere op med lort end chokolade”

Der har længe hers­ket debat om, hvorvidt kun­st­neren Ibi-Pip­pi Orup Hede­gaard begik værk eller hærværk, da hun for en måned siden klistrede et billede af sig selv på vær­ket Den Foruroli­gende Ælling af Asger Jorn og efter­lod sin sig­natur med sprit­tusch. Nu kom­mer kun­st­neren bag værk­erne med små karak­ter­is­tiske ansigter Ibi-Pip­pi til und­sæt­ning. Poul Pava, der nem­lig er kendt for sine naive og spon­tane teg­ninger af men­neske­lige motiv­er, er skuf­fet over den danske kun­stscenes reak­tion på aktio­nen, som han til gengæld men­er, at Asger Jorn havde els­ket, havde han stadig været i live. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.