Fri Ukrai­ne Live på Bremen

 

Fri­heds­bre­vet invi­te­rer til en aften i sel­skab med Flem­m­ing Rose og Sofie Frøkjær, vær­ter­ne bag podca­sten Fri Ukrai­ne. Det fore­går tirs­dag den 12. april på Bre­men Tea­ter i Køben­havn. Med­lem­m­mer kan købe bil­let­ter alle­re­de nu.

Fri Ukrai­ne er et podcast­ma­ga­sin fra Fri­heds­bre­vet, hvor Flem­m­ing Rose i sel­skab med vært Sofie Frøkjær per­spek­ti­ve­rer den sene­ste udvik­ling i kri­gen mod øst.

Mere end nogen­sin­de har du brug for dyb viden om, hvad der fore­går, i ste­det for hur­ti­ge og kal­o­ri­e­fat­ti­ge mel­lem­reg­nin­ger. I Fri Ukrai­ne Live byder vi vel­kom­men til halvan­den time med fle­re spørgs­mål, som du ken­der dem fra podca­sten. Men vi vil også meget ger­ne høre fra dig.

Du kan sen­de de spørgs­mål, som du ønsker svar på, alle­re­de nu til vært Sofie Frøkjær på sofie@frihedsbrevet.dk.

Bil­let­ter­ne bli­ver sat til salg den 28. marts kl. 10. Bil­let­ter­ne kan købes her.