Fri­heds­brevet fylder 1 årVideoen kom­mer fra YouTube.

 

Søndag den 5. juni 2022 fylder Fri­heds­brevet 1 år. I den anled­ning har vi lavet en kort film, hvor medlem­mer og føl­gere kan møde redak­tio­nen og høre mere om, hvad du kan for­vente af Fri­heds­brevet nu og i fremtiden.

Om det første år siger ans­var­shavende chefredak­tør og direk­tør Mads Brügger:

“Der er sket så meget det sen­este år, at det føles, som om det er dobbelt så lang tid siden, at vi gik i luften med Fri­heds­brevet. Mest stolt af og glad for er jeg over, hvor god en redak­tion vi har fået opbygget. Uge efter uge over­præster­er vores jour­nal­is­ter, og det er især fork­larin­gen på, at vi vokser, som vi gør. Som sådan er Fri­heds­brevet et glædes­bud­skab: Folk vil gerne betale for godt ind­hold, og der er tilsyneladende rigtigt mange men­nesker, som kan se, hvor vigtigt det er med et medie, der tager uafhængighed alvorligt.”

Tak til alle dem, der har givet et nyt medie en chance. Et tak skal især lyde til dem, der har ful­gt med helt fra starten. Vi ser frem til at diske op med end­nu mere kri­tisk, dyb­degående og kon­fron­terende jour­nal­is­tik og lydind­hold i år to.

Bliv medlem af Fri­heds­brevet her.