Frihedsbrevet søger medarbejder til videoproduktion

Fri­heds­brevet søger et tal­ent til vores video- og lydredak­tion, som skal bringe Fri­heds­brevets jour­nal­is­tiske ind­hold til live på video. Dit primære ans­var­som­råde vil være at filme og klippe video­er til vores sociale medi­er og hjemme­side. Vi ønsker ikke bare at skabe den bed­ste uafhængige jour­nal­is­tisk, men vi vil også levere den på en visuelt appellerende facon.

Om dig

Du er stud­erende, free­lance eller på udkig efter en deltidsstill­ing. Det vigtig­ste er, at du er erfaren med et kam­era, og at du kan klippe i Pre­miere Pro. Det er en fordel, hvis du kan lave grafik og ani­ma­tion­er i After Effects, og hvis du har erfar­ing med at lave ind­hold til sociale medi­er. Du skal have en næse for den jour­nal­is­tiske vinkel, og du tager ini­tia­tiv, når du ser en mulighed for at få et godt klip med hjem.

Om dine arbejdsopgaver 

Lis­ten her er et bud på opgaver, du kan for­vente at møde i det daglige

  • Delt­age i optagelser, hvor du primært står bag kam­er­aet og styr­er mikrofonen
  • Klippe video og lyd i Pre­miere Pro
  • Lave grafik og ani­ma­tion­er i After Effects
  • Pro­duc­ere videoind­hold til sociale medi­er i forskel­lige formater

Arbe­jd­stid 15–20 timer pr. uge. Timerne kan forde­les over dage på kon­toret samt på ude af huset på optagelser. Vi er flek­si­ble ift. under­vis­ning og eksamenspe­ri­ode, og du får mulighed for at arbe­jde hjemme.

Om Frihedsbrevet 

Fri­heds­brevet er et nyt dig­i­tal medie stiftet af blandt andre Mads Brüg­ger. Vi vil være Dan­marks mest inter­es­sante  medie med his­to­ri­er, som folk bliv­er nødt til læse og lytte til. Orig­i­nal jour­nal­is­tik, der svir­p­er magth­av­erne, bege­jstr­er,  forarg­er eller under­hold­er vores læsere — jour­nal­is­tik der ikke kon­sumeres med hvilepuls. Vi tror på vigtighe­den af at  skabe en sjov og rar arbe­jd­splads, der er svær at gå hjem fra. Vi har en flad struk­tur og tror ikke på ben­hård top­styring.  Alle ansat­te har ans­varet for at skabe og udvikle kul­turen på arbe­jd­splad­sen, og vi ved godt, at skal vi lykkes, så skal vi  lykkes som et hold. 

Hvad nu 

Hvis du vil være med til at bygge et medie med bane­bry­dende jour­nal­is­tik fra bun­den, så send en kort ansøgn­ing  (max 1 side) og CV til job@frihedsbrevet.dk. Udfyld emne­fel­tet med “video­pro­du­cent — *dit fulde navn*’. Vi ind­kalder til sam­taler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgn­ing afst­ed i dag. Har du spørgsmål til jobop­slaget, er du velkom­men til at kon­tak­te Marie Glerup på marie@frihedsbrevet.dk.