To Sultne Piger bliv­er en del af Frihedsbrevet

Nyheds­brevet Fri Tid bliv­er oprustet med madan­melder-duoen To Sultne Piger fra 1. decem­ber 2021.

Med deres bundærlige, kon­tante og svært under­hold­ende anmeldelser af danske restau­ran­ter og spis­es­t­ed­er har To Sultne Piger sam­let sig en sol­id føl­ger- og fan­skare på deres Insta­gram­pro­fil. Flere end 37.000 per­son­er føl­ger med i de to anonyme madan­melderes beretninger og rap­portager om stemn­ing, mad og drikke på alt fra shawarmabar­er og smør­re­brød­skæl­dre til vin­bar­er og Michelin-restauranter.

To Sultne Piger skal bidrage med madan­meldelser til det ugentlige nyheds­brev Fri Tid, hvor Simon Jul Jør­gensen allerede skriv­er essays om gastronomi.

Deru­dover vil deres pod­cast blive en del af kat­a­lo­get, når Fri­heds­brevet i den nærmeste fremtid beg­y­n­der at udgive pod­cast. Den vil alt­så være at finde i Fri­heds­brevets app.

Selv siger To Sultne Piger om samarbejdet:

“Vi er super excit­ed! Vi får mulighed for at gå mere i dyb­den med de ting, vi undr­er os over og bider mærke i, når vi er ude at spise. Alle de ting vi ikke har plads til på vores Insta­gram-pro­fil. Vi får lidt hjer­te­banken over at komme på redak­tion med alle de rigtige jour­nal­is­ter, men vi vil gøre vores allerbed­ste for at leve op til stan­dar­d­en. Stay hun­gry, stay tuned!”

Chefredak­tør Mads Brüg­ger er ligeledes bege­jstret over at kunne præsen­tere To Sultne Piger:

“Det stod hur­tigt klart for os på Fri­heds­brevet, at vores medlem­mer kan lide at læse om mad og gas­tronomiske oplevelser. To Sultne Piger er nogle af de allerbed­ste til at formi­dle dette på en involv­erende og under­hold­ende måde. De har også den kri­tiske sans i orden og er ikke bange for at revse et pop­ulært spis­es­t­ed, når det kræver det. Og dét er lige præ­cis den slags skriben­ter, Fri­heds­brevet gerne vil give spalteplads.”

To Sultne Pigers anonymitet fastholdes på Fri­heds­brevet, og deres madan­meldelser vil udkomme en gang om ugen.