Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Frihedsbrevet

Fri­heds­bre­vet får kri­tik for mis­vi­sen­de overskrift

Fri­heds­bre­vet omtal­te i febru­ar måned, at en muse­ums­chef var chef for sin mor, svo­ger og
fæt­ter. Den omtal­te muse­ums­chef, Thor­b­jørn Kol­bo, kla­ge­de til Pres­se­næv­net blandt andet
over, at over­skrif­ten var mis­vi­sen­de, idet han ikke var chef for sin mor. Pres­se­næv­net fandt,
at over­skrif­ten kun­ne efter­la­de læser­ne med et mis­vi­sen­de ind­tryk af, at han var chef for sin
mor, og kri­ti­se­rer Fri­heds­bre­vet for at brin­ge den mis­vi­sen­de over­skrift. Pres­se­næv­net har pålagt os at brin­ge oven­nævn­te med­del­el­se. Hele ken­del­sen fra Pres­se­næv­net kan læses på pressenaevnet.dk.