Pro­ble­mer i paradis

Ni kampklæd­te betjen­te, der med ram­buk og flas­h­bangs stormer først den ene nyde­ligt ind­ret­te­de lej­lig­hed på Sol­ky­sten og efter­føl­gen­de den næste. Det er blot noget af ind­hol­det i en video, som det span­ske Poli­cia Nacio­nal for nylig offent­lig­gjor­de fra den såkald­te Ope­ra­ción Para­di­se, hvor fem mænd med til­knyt­ning til Hells Angels blev anholdt i Spa­ni­en og Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her