Pro­du­cer bag doku­men­tar om Sara Omar: Hun mis­bru­ger retssystemet

For­fat­te­ren Sara Omar har anmo­det om foged­for­bud mod den uud­gi­ve­de doku­men­tar, som fil­min­struk­tør Many­ar Parwa­ni og pro­du­cer Omar Marzouk har gen­op­ta­get arbej­det på. Det oply­ser kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et WeDo­Com­mu­ni­ca­tion i en pres­se­med­del­el­se ons­dag.  Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af doku­men­ta­tion, der ska­ber uklar­hed over pres­se­med­del­sens hoved­bud­ska­ber. Der er for eksem­pel uenig­hed om, hvem der over­ho­ve­det ejer sel­ska­bet bag doku­men­ta­ren, og der­med har ret­tig­he­der­ne til fil­men. Det­te er end­nu et uven­tet kapi­tel i arti­kel­se­ri­en “Hvem er Sara Omar?”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.