Pro­du­cer bag doku­men­tar om Sara Omar: Hun mis­bru­ger retssystemet

For­fat­te­ren Sara Omar har anmo­det om foged­for­bud mod den uud­gi­ve­de doku­men­tar, som fil­min­struk­tør Many­ar Parwa­ni og pro­du­cer Omar Marzouk har gen­op­ta­get arbej­det på. Det oply­ser kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et WeDo­Com­mu­ni­ca­tion i en pres­se­med­del­el­se ons­dag.  Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af doku­men­ta­tion, der ska­ber uklar­hed over pres­se­med­del­sens hoved­bud­ska­ber. Der er for eksem­pel uenig­hed om, hvem der over­ho­ve­det ejer sel­ska­bet bag doku­men­ta­ren, og der­med har ret­tig­he­der­ne til fil­men. Det­te er end­nu et uven­tet kapi­tel i arti­kel­se­ri­en “Hvem er Sara Omar?”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her