Producer bag dokumentar om Sara Omar: Hun misbruger retssystemet

For­fat­teren Sara Omar har anmod­et om foged­for­bud mod den uud­givede doku­men­tar, som filmin­struk­tør Man­yar Par­wani og pro­duc­er Omar Mar­zouk har genop­taget arbe­jdet på. Det opl­yser kom­mu­nika­tions­bu­reauet WeDo­Com­mu­ni­ca­tion i en pressemed­delelse ons­dag.  Fri­heds­brevet er i besid­delse af doku­men­ta­tion, der skaber uklarhed over pressemed­delsens hov­ed­bud­sk­aber. Der er for eksem­pel uenighed om, hvem der over­hovedet ejer sel­sk­a­bet bag doku­mentaren, og dermed har ret­tighed­erne til fil­men. Dette er end­nu et uven­tet kapi­tel i artikelse­rien “Hvem er Sara Omar?”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.