Radio Loud hyre­de folk i sin besty­rel­se til at lave fal­le­ret app

Radio Loud har hyret et med­lem af sin egen besty­rel­se til at pro­gram­me­re radio­ens hjem­mesi­de radioloud.dk og radi­o­ka­na­lens app. Der er gået over et år, siden app’en blev intro­du­ce­ret, men den lever sta­dig ikke op til de krav, der frem­går af sendetilladelsen … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.