Radio Loud hyre­de folk i sin besty­rel­se til at lave fal­le­ret app

Radio Loud har hyret et med­lem af sin egen besty­rel­se til at pro­gram­me­re radio­ens hjem­mesi­de radioloud.dk og radi­o­ka­na­lens app. Der er gået over et år, siden app’en blev intro­du­ce­ret, men den lever sta­dig ikke op til de krav, der frem­går af sendetilladelsen … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her